Farnosť Lučenec

Relikvie sv. Terezky v Lučenci

 

Relikvie sv. Terezky v Lučenci

 

          V stredu, 13. Januára 2016 prijala naša farnosť relikvie sv. Terézie z Lisieux.

 

O 13.00 sme privítali relikviár v kostole za hojnej účasti veriacich. Nasledovali spievané litánie k svätej, odznel jej životopis a pár svedectiev zo života ľudí na jej príhovor. Program pokračoval krátkou katechézu o význame úcty relikvií svätých. Medzi tým si veriaci  jednotlivo uctili relikvie svätej.

 

14.00 začala Eucharistická adorácia, spočiatku moderovaná, neskôr tichá, počas ktorej mali veriaci možnosť predkladať svoje chvály, vďaky a prosby Bohu na príhovor sv. Terézie.

 

Po adorácii, o 16.00 nasledovala modlitba posv. ruženca s rozjímaniami od sv. Terézie.

 

Svätej omše v slovenskom jazyku o 17:00, ktorú celebroval miestny kaplán S. Andrek spolu s prítomnými kňazmi Novohradského a Malhontského dekanátu, i BB diecézy. Veriacim v homílii pripomenul význam a aktuálnosť Ježišových slov „ak nebudete ako deti...“, ktoré sa výstižne prejavili na živote sv. Terézie a prejavujú stále v jej mocnom orodovaní. V závere omše boli veriacim požehnané ruže (jeden z atribútov svätice).

 

Svätú omšu v maďarskom jazyku celebroval páter Bartolomej Barát SVD spolu s miestnym farárom Petrom Fábianom. Páter Barát v homílii pripomenul význam dobrej rodiny, ako zázemie pre svätých ľudí. Po omši nasledovala rozlúčka s relikviami svätej a odprevadenie z kostola. Počas celého duchovného programu do kostola neustále prichádzali veriaci nie len z Lučenca, ale aj zo širokého okolia.

 

Môžeme pokojne povedať, že aj u nás v Lučenci sv. Terézia vyprosila „zázrak“ viery a dôvery v Božiu pomoc – uprostred pracovného týždňa: starí, chorí, pracujúci, študenti, rodiny s deťmi... veriaci i zvedavci si našli čas na stretnutie s Bohom „spolu so svätou“. 

Kaplán Stanislav Andrek

 

Odkazy: 

http://terezka.kkp.sk/lucenec/

TK KBS::Fotoservis::

 

 

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist