Farnosť Lučenec

Koledovanie Dobrej noviny 2018 v našej farnosti

 

     Aj tento rok sa naša farnosť zapojila do celoslovenskej aktivity Dobrá novina, ktorú organizuje už po 23. krát eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí na Slovensku. Na slávnosť Božieho narodenia 25. decembra sa 16 detí a 7 dospelých v dvoch skupinkách rozišli do rodín našej farnosti. Najprv sme navštívili nemocnicu - konkrétne interné oddelenie a hospic (chcem sa poďakovať za pomoc Mudr. Evke Jakabovej). Až nás dojímala radosť a slzy chorých ľudí, ktorým sme spievali koledy a zvestovali narodenie Božieho Syna po jednotlivých izbách.

 

     Potom sme navštívili 17 rodín a vyzbierali 526,47 Eur, ktoré pôjdu na rôzne charitatívne projekty - tento rok pre krajinu Etiópia, konkrétne pre Zdravotné stredisko sestier Vincentiek v Alitene na program zlepšenia starostlivosti pre matky a deti. Alitena je historickým centrom okresu Irob. Malé horské mestečko má iba okolo 3000 obyvateľov, väčšina žije v usadlostiach roztrúsených na svahoch okolo centra. Alitena sa považuje za jedno z centier katolíckej viery v Etiópii.

 

     Ťažiskový projekt 23. ročníka Dobrej noviny vedú sestry z kongregácie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul. Vincentky v Alitene pôsobia už od roku 1973, kedy tu založili malé zdravotné stredisko. Prišli sem v čase, keď bol kraj postihnutý hladomorom a zostali tu pôsobiť.

 

     V 90. rokoch keď Alitenu tvrdo zasiahla vojna medzi Etiópiou a Eritreou, žili sestry spolu s miestnymi obyvateľmi v utečeneckom tábore, kam sa museli z Aliteny presunúť.

 

     Okrem zdravotného strediska vedú Vincentky v Alitene viaceré projekty pre miestnu komunitu: škôlku s montessori výučbou a výživovým programom, pre deti z najchudobnejších rodín, rozvojové centrum pre ženy, internát pre dievčatá z odľahlých oblastí, ktoré tak môžu chodiť do školy, program potravinovej pomoci pre deti a mladých, ktorý chodia v Alitene do školy či detské a mládežnícke centrum.

 

     Okrem programu Zlepšenia zdravotnej starostlivosti pre matky a deti podporí Dobrá novina v roku 2018 aj ďalšie rozvojové projekty v Etiópii, Kamerune, Južnom Sudáne, Keni a Ugande

 

Viac o koledovaní Dobrej noviny si môžete prečítať na stránke www.dobranovina.sk/projekty/

 

     Chcem sa poďakovať všetkým deťom a mladým, ktorí sa zapojili do koledovania i všetkým rodinám, ktoré nás prijali a podporili. Zvlášť Miroslavovi Solovyjovi, ktorý bol koordinátor koledovania. Pán Boh zaplať.

Slavomír Marko, adm.

Niekoľko fotográfií z koledovania: