Farnosť Lučenec

Diecézne večeradlo MKH Rožňavskej diecézy

 

Pozvánka na celodiecézne večeradlo

 

     V sobotu 5.mája sa konali večeradlá v diecézach po celom Slovensku.  V kostole Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa v Rimavskej Sobote sa uskutočnilo večeradlo za celú rožňavskú diecézu.

Prišli sem pútnici z viacerých dekanátov a farností. Aj z nášho novohradského dekanátu pricestovali v hojnom počte veriaci - ctitelia Panny Márie.

 

     O 9,00 hod. v slávnostnom vstupe do chrámu v sprievode duchovných otcov a otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika za doprovodu spevokolu a krásnej organovej hudby priniesli naše „ruženčiarky“ sochu Fatimskej Panny Márie.

      Nasledovala pobožnosť modlitby radostného svätého ruženca s rozjímaniami v slovenskom a maďarskom jazyku. Viedli ich vikár vdp. Gabriel Rákai a vdp. Jozef  Markotán. Modlili sa veriaci dekanátu Rim.Sobota. V modlitbách a hlavne v úkone zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sme boli spojení so všetkými pútnikmi večeradiel, aj s ostatnými pútnikmi na celom svete.

     Prežili sme silu modlitby sv. ruženca, do ktorého sme vkladali prosby za naše farnosti, rodiny, ale aj chorých a trpiacich a všetkých o vlastné obrátenie. ktorým sme sľúbili modlitby.

     Potom nasledovala  prednáška pátra Jozefáta Brigana. Bola zameraná  na fatimské zjavenia. Obsahovala hlboké myšlienky, ktorými pobádal prítomných o vlastné obrátenie. Je potrebné začať od seba.

     Slávnosť pokračovala sv. omšou. Hlavný celebrant bol Mons. Stanislav Stolárik za asistencie všetkých prítomných duchovných otcov. Otec biskup v homílii vyzdvihol potrebu modlitby sv. ruženca vnášať aj do svojich rodín.

 

Po sv. omši bola obedňajšia prestávka.

 

     O 14,00 hod. sme pokračovali v modlitbách sv. ruženca formou VEČERADLA. Modlili sa veriaci z Novohradského dekanátu - slávnostné tajomstvá. Viedol ich vdp. Ivan Kaličiak. Piesňou k Duchu Svätému sme otvárali srdce k ďalšej modlitbe.

     Po prečítaní posolstva z modrej knihy modlitby sv. ruženca v slovenskom aj maďarskom jazyku a zasvätenie NSPM. Na záver sme zaspievali hymnu k NSPM.

     O 15,00 hod. sme zotrvali v modlitbe v hlbokej dôvere v Božie milosrdenstvo pred vyloženou Sviatosťou oltárnou. S vdp. Stanislavom Andrekom sme sa pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva aj Litánie k Božiemu milosrdenstvu.

Záverečným eucharistickým požehnaním Vdp.S.Andrek ukončil naše diecézne modlitbové stretnutie vo VEČERADLE.

 

     Vdp. Rastislav Polák - dekan farností  Rim.Sobota poďakoval všetkým prítomným: otcovi biskupovi, kňazom, pútnikom a všetkým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o krásny priebeh tohto spoločenstva.

     Bol to požehnaný deň, ktorý nám daroval Pán na príhovor Panny Márie. Prežili sme radostný deň plný pokoja. Cítili sme v srdci odhodlanie prispieť k naplneniu želania Panny Márie - modliť sa a meniť najprv seba.

     Duchovne naplnení a povzbudení sme sa rozchádzali do svojich domov s nádejou, že sa opäť stretneme na ďalšom diecéznom stretnutí vo VEČERADLE.

 

Elena Gubániová, Lučenec

 

Fotky z uvedenej akcie si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII: (klikni na obrázok)

 

Diecézne večeradlo MKH Rožňavskej diecézy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist