Farnosť Lučenec

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády:

16.-17. mája 2018.

 

Biblická olympiáda

 

     Tento rok bola hostiteľom práve Rožňavská diecéza ako jedna z desiatich diecéz na Slovensku.

Za našu diecézu súťažilo trojčlenné družstvo v zložení študentiek Gymnázia B.S.Timravy: Lucia Kresanová, Kristina Kraváriková a Veronika Jeleňová  a pedagogický dozor Mgr. Jozef Juriga

    V prvý deň súťaže sme sa ubytovali v Hoteli Gemer. V poobedňajších hodinách sa jednotlivé družstvá, ich katechéti, pedagógovia a organizátori súťaže zhromaždili, aby  sa navzájom oficiálne predstavili a zaregistrovali. Každé súťažné družstvo priblížilo svoje skúsenosti s olympiádou  z predchádzajúcich ročníkoch, svoje prípravy, postrehy počas čítania a dojmy, ktoré v nich jednotlivé biblické knihy zo Svätého Písma na tento školský rok (Genezis 12-50 a Markovo evanjelium) zanechali.

    Potom sme aj napriek zamračenému počasiu podnikli pešiu túru do centra mesta. Navštívili sme Biskupský úrad, kde sme si pozreli historické priestory, obrazy rožňavských biskupov a biskupskú kaplnku. Ďalšou zástavkou bol kostol sv. Františka Xaverského na Rožňavskom námestí.

     O 18:00 bola v biskupskej katedrále  slávnostná svätá omša ktorú celebroval Mons. Stanislav Stolárik a koncelebrovali zúčastnení kňazi. 16. mája slávi Rožňavská diecéza sviatok svojho patróna, sv. Jána Nepomuckého a práve prešli tri roky od uvedenia nášho biskupa Mons. Stanislava Stolárika do jeho úradu. Táto svätá omša bola sprístupnená aj Rádiom Lumen  pre poslucháčov z celého Slovenska.

   Po svätej omši sme sa presunuli do Biskupského úradu, na spoločnú slávnostnú večeru.  Po večeri bol peší presun do hotela Gemer, kde sme mohli nadväzovať vzťahy a priateľstva, skúseností z iných diecéz, alebo využiť čas na posledné prípravy na súťaž.

   Samotný deň súťaže bol duchovne „odštartovaný“ rannou svätou omšou v priestoroch hotela. Nasledovali raňajky a presun do sídla Biskupského úradu.

   O 8:00 začala biblická súťaž. Pozostávala zo 6 kôl, kde boli postupne preverovné teoretické vedomosti a  znalosti z oblasti geografie starovekej Palestíny, ale aj aké myšlienky a posolstvá v sebe jednotlivé texty niesli, respektívne ich prepojenie, citáty a čítanie obrazu. Vedomosti žiakov hodnotila šesť členná porota v zastúpení aj našich biblistov duchovných otcov  Vdp. Roberta Sarku a Vdp. Františka Trstenského. 

      Jedna z úloh bola aj scénka- dramatizácie biblického príbehu, stredoškoláci mali za úlohu zaktualizovať do života niektorý biblický príbeh  z  biblických kníh a predstaviť  jej posolstvo  pre súčastný svet.

    Okolo poludnia bolo vyhodnotenie. Pred vyhodnotením, i počas neho sme sa cítili „relatívne“ pokojné, no naše pocity však boli ovplyvnené pocitmi úspechu alebo neúspechu, ktoré sme zažívali počas samotného súťaženia. Naše umiestnenie – bolo krásne tretie bronzové – veľmi nás potešilo. Boli sme ocenení diplomom, pamätnými listami a ďalšími hodnotnými cenami.

Po slávnostnom obede sme sa vydali na cestu do Lučenca.

     Naša účasť na Biblickej olympiáde bola pre nás veľmi dobrou skúsenosťou. Strávili sme chvíle s novými ľuďmi a v príjemnom prostredí biskupského úradu, načerpali sme nové skúsenosti a vytvárali nové priateľstvá.   Okrem súťaženia a samotného štúdia Biblie, olympiáda  nám priniesla aj duchovné posilnenie pri ohlasovaní viery v Ježiša Krista.  Ďakujeme Pánu Bohu!

 

Viac na:

http://www.burv.sk/2018/05/18/celoslovenska-biblicka-olympiada/

 

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist