Farnosť Lučenec

Duchovná obnova na Osuší

 

         MB svätého Antona  Paduánskeho zorganizovalo Duchovnú obnovu v „ Sekulárnom inštitúte Krista Veľkňaza“ na Osuší.

 

          Toto zariadenie je známe tým, že sa tu koná nepretržitá adorácia počas celého dňa. Stretávajú sa v ňom veriaci z blízkeho i širokého okolia na dennú a nočnú poklonu. Jednotlivé farnosti majú určené dni, kedy ich klaňatelia sú  dopravení na Osušie.

 

          Duchovná obnova sa konala formou -24 hodinovky- od piatku 10.augusta do rána v sobotu 11.augusta. Konala sa pod vedením duch. asistenta pátra Antona Kračunovského, z Fiľakovského kláštora. Duchovnej obnovy sa zúčastnili aj členovia MB z Fiľakova  a Detvy.

 

          Naozaj bohatý program začal o 9.00 hodine v priestoroch kaplnky Lurdskej Panny Márie, kde nás privítal otec rektor Jozef, IKV. Oboznámil nás o činnosti IKV a jeho histórii. Nasledovala úvodná modlitba k Duchu Svätému, prednáška pátra Antona a o 11.00 hod. svätá omša. Po obede a krátkej prestávke pokračovali prednášky pátra Antona, modlitby a spev. O 15.00 hod. sme sa pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu, pokračovala prednáška, zdieľanie, vešpery.

 

          Po večeri a prestávke od 18.00 hod. sme sa presťahovali do kostolíka, kde bola vyložená Sv. Oltárna k tichej adorácii. O 20.00hod. adorácia vedená pátr. Antonom so spevmi. Nasledovali osobné modlitby a o polnoci Sv. omša. V sobotu ráno o 02.00 hod. modlitba pred Sviat.Oltárnou „ hodina so sviatostným Kristom“. Medzi modlitbami ružencov ( k sv.Františkovi, radostným ...) boli tiché adorácie, ranné chvály a o 06.00 hod. odloženie Sv. Oltárnej.

Po  raňajkách a záverečnej modlitbe poďakovanie Duchu Svätému a ukončenie.

Pri únave – nakoľko bolo s nami viacero starších sestier, boli pripravené izby na odpočinok.

 

          Za uskutočnenie a zdarný priebeh celej akcie sa chceme poďakovať otcovi rektorovi Jozefovi a sestre Helene, vedúcej soc. Zariadenia Domu „Lazar“, v ktorom sme navštívili naše sestry, obyvateľky domova.

 

br.Anton Jozef  Pavílek, OFS

 

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist