Farnosť Lučenec

Spoločná púť farností Červená Skala–Pohorelá–Lučenec-mesto

 

Medjugorje

 

     Veriaci z troch farností sme sa spoločne zúčastnili v dňoch 19.– 26.8.2018 púte do Medžugoria s našimi duch. o. vdp. Róbertom Sarkom a vdp. Slavkom Markom.

     Medžugorie je pútnické miesto, kde sa od roku 1981 zjavuje Panna Mária, šiestim vtedy ešte deťom. Všetko sa to začalo 24.júna 1981, keď deti za dedinou zbadali Postavu s dieťaťom v náručí. Deti tvrdili: „zjavuje sa nám Panna Mária - Kráľovná pokoja, ktorá pozýva k obráteniu, pokániu, pôstu.”

 

     Odvtedy denne prichádzajú tisíce pútnikov zo všetkých strán sveta. Mnohí sa obrátili, mnohí otvorili svoje srdcia pre duchovný život, množstvo spovedajúcich sa, všetci tu pocítia, že Matka Božia ich objíma s veľkou láskou.

     A aj my Lučenčania spoločne s veriacimi -  ctiteľmi Panny Márie z farností Červená Skala a Pohorelá sme cestovali za Matkou Božou do Medžugoria. Panna Mária cez vizionárov hovorí: „Nikto, kto prichádza do Medžugoria, neprichádza sem náhodou. Každého jedného som si osobne pozvala a s každým z vás má Boh osobitný plán.”

 

     Z Lučenca sme odchádzali vo večerných hodinách autobusom spoločnosti V-TRANS. Vedúcou pútnického zájazdu bola p. Vrláková.

Do Medžugoria sme pricestovali vo večerných hodinách nasledujúci deň.

    Prvý deň nášho pobytu, sme sa spoločne zúčastnili obhliadky okolia kostola aj hrobu františkánskeho kňaza Slavka Barbariča, ktorý pôsobil v Medžugorí od začiatku zjavení.

Nasledovala slovenská sv. omša, ktorú celebrovali viacerí slovenskí kňazi.

     Večerný program sa každý večer začínal modlitbami sv. ruženca, pokračoval medzinárodnou sv. omšou. Po sv. omši nasledovali modlitby za uzdravenie a slávnostný sv. ruženec. Na záver bola adorácia vo viacerých jazykoch so záverečným požehnaním.

 

     V priebehu našej púte sme navštívili aj centrum drogovo závislých mladých ľudí CENACOLO a počuli sme aj svedectvo mladého muža Gorana.

    V skorých ranných hodinách nasledujúci deň, sme čakali pri PODBRDE vizionára Ivana. Spoločne s ním sme sa modlili radostný ruženec. Uvažujúc o radostiach Panny Márie a aj bolestiach Pána Ježiša.

     Po skončení modlitby sv. ruženca sme pobudli v tichosti a rozjímaní pri soche Panny Márie, spoločne s vizionárom Ivanom. Bol to hlboký duchovný zážitok. Tu sme s otvoreným srdcom predkladali Panne Márii svoje prosby a modlitby. Ako aj poďakovanie, že si nás sem pozvala.

 

     Ďalšie dni boli tiež naplnené duchovným programom. V skorých ranných hodinách sme sa zúčastnili na krížovej ceste a vystúpili sme až na KRIŽEVAC. Na vrchu pri bielom kríži, sme ďakovali za zvládnutie tejto krížovej cesty. Vkladali sme do modlitieb úmysly za naše rodiny, farnosti a za všetkých, ktorým sme sľúbili naše modlitby a obety.

Vo voľnom čase sme pokúpili spomienkové predmety, ružence a iné suveníry pre svojich blízkych.

     V piatok po modlitbách sv. ruženca a sv. omše, sme sa klaňali krížu. Vyvrcholením našej púte v Medžugorí bolo zjavenie Panny Márie, ktoré sa stalo pri modrom kríži vizionárovi Ivanovi. Za modlitieb sv. ruženca zostalo TICHO. Vizionár povedal: „Panna Mária prišla radostná, všetkých nás má v srdci. Je ustarostená o mladých a rodiny. ˮ Bol to veľký zážitok byť v prítomnosti zjavenia.

     V skorých ranných hodinách, sme v sobotu 25.8. odchádzali z Medžugoria k moru. Skupinka pútnikov sa mohla stíšiť pri modlitbe v kláštore a potom sa aj pokochať krásnou prírodou v botanickej záhrade františkánskeho kláštora.

 

     Ďakujeme Pánu Bohu a aj pozvaniu Matky Božej, že sme mohli pobudnúť na miestach, kde sa zjavuje, kde sme sa napĺňali Duchom Svätým.

     V dopoludňajších hodinách v nedeľu 26.8.2018 plní duchovných zážitkov, ako aj nadobudnutých priateľstiev s našimi pútnikmi z Pohorelej a Červenej Skaly, sme pricestovali domov.

 

     Veľká vďaka patrí našim duch. o. vdp. Sarkovi a vdp. Markovi, ktorí nás sprevádzali modlitbami, ale aj prednáškami.

                                                                                  Elena Gubániová, Lučenec

 

Fotografie z púte vo FOTOGALÉRII (klikni na obrazok)

 

Medjugorje

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist