Farnosť Lučenec

Zomrel výnimočný a láskavý človek, páter Vincent Zonták CM

 

Zomrel kňaz Vincent Zonták, CM

 
         Vo veku 68 rokov zomrel dňa 29. októbra 2018 v Lučenci páter PhDr. ThLic. Vincent Zonták CM, administrátor farnosti Lučenec – Rúbanisko.

 

       Páter Vincent Zonták, CM sa narodil 12. januára 1950 na východnom Slovensku ako jedno zo siedmych detí. Už na stredoškolské štúdiá nastupoval so skrytou túžbou pre kňazskú službu. Po ročnom pracovnom pobyte vo Východoslovenských železiarňach v Košiciach začal v roku 1971 študovať na Cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Počas štúdia tajne, vzhľadom k nastaveniu vtedajšieho režimu, nadviazal spoluprácu so spoločenstvom sv. Vincenta z Pauly, na ktorej ho zaujal výrazný misijný rozmer ich činnosti.

 

         Po ukončení štúdia v roku 1976 a nemožnosti realizácie misijnej činnosti v zahraničí začal vykonávať činnosť kaplána v Košickej diecéze, najprv ako kaplán v Prešove, potom v Košiciach a neskôr v rokoch 1980 až 1990 ako správca farnosti v Trstenom pri Hornáde. V 90.-tych rokoch tiež pôsobil v rámci trojročnej pastoračnej misii v Albánsku.

 

          V roku 2000 odišiel vykonávať misijnú činnosť do českých diecéz, kde dlhé roky pôsobil ako duchovný správca v Českej republike vo farnosti v Dobrušce, neskôr tiež v okolitých filiálkach. Počas svojej pastoračnej služby v Českej republike pôsobil aj ako ochranca spravodlivosti Diecézneho cirkevného súdu a ako sudca Diecézneho cirkevného súdu.

 

         Od 1. júla 2016 páter Vincent Zonták, CM pôsobil vo farnosti Lučenec – Rúbanisko ako administrátor farnosti. Pre väčšinu veriacich sa páter stal srdcom celého kresťanského spoločenstva, pričom vynikal nielen svojou životom nadobudnutou múdrosťou a prirodzeným rozhľadom, ale tiež svojou neobyčajnou láskavosťou a dobrosrdečnosťou.

 

          Páter Vincent Zonták, CM neúnavne organizoval život duchovného spoločenstva vo farnosti Rúbanisko-Lučenec; bol organizátorom viacerých duchovných a poznávacích zájazdov, ako aj rôznych spoločenských aktivít a duchovných podujatí.

 

          Relatívne mladú farnosť z Rúbaniska, ktorú zriadil v roku 2014 rožňavský biskup Mons. Vladimír Fiľo, dokázal nadchnúť svojou láskavosťou, prívetivosťou, vždy optimistickou náladou a nezabudnuteľným úsmevom. Tejto mlado sa rozvíjajúcej farnosti páter Vincent Zonták, CM vdýchol svoju výraznú osobnostnú pečať a láskavý prístup ku každému.

 

         Páter Vincent Zonták, CM sa tak v priebehu vyše dvoch rokov svojou dennodennou prácou a prístupom k ľuďom stal významnou osobnosťou nielen farnosti Rúbanisko Lučenec, ale tiež celého mesta. Nášmu regiónu bude tento výnimočný muž úprimne chýbať.

 

       Zádušnú svätú omšu dňa 31. októbra 2018 o 16:30 hod v Lučenci na Rúbanisku celebrova rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Spracoval: Miloš Gáfrik

 
 
Fotográfie z pohrebných obradov vo FOTOGALÉRII (klikni na obrazok)
 
Pohrebné obrady páter Vincent
 
 
 
Video z poslednej rozlúčky:

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist