Farnosť Lučenec

Duchovné cvičenia formou VEČERADLA

za Rožnavskú diecézu

 

            V spolupráci s Inštitútom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie sa v našej farnosti Lučenec-mesto každoročne konajú duchovné cvičenia.

 

            Vo večeradle modlitby s Pannou Máriou sme sa v dňoch 29.-30.3.2019 zišli na DC. So strany veriacich bol veľký záujem. Zo 17 farností Rožňavskej diecézy sa zúčastnilo 50 veriacich - ctiteľov Panny Márie, ktorí prijali jej pozvanie.

Naše DC sme začínali o 9,00. Hneď v úvode nás navštívil duchovný otec našej farnosti Vdp. Slavomír Marko, ktorý nás prišiel povzbudiť a privítaním všetkých prítomných nám zaželal bohaté duchovné prežitie a načerpanie množstva milostí.

Potom sme už spoločne zotrvali na modlitbách sv. ruženca a rozjímali o jednotlivých tajomstvách. Sv. omše celebrované duchovným otcom Vdp. Dušanom Mončekom boli slúžené každý deň. Hodnotné prednášky zaujali všetkých prítomných.

 

            Krásne chvíle pri Sviatosti Oltárnej sme mohli prežívať celé dni, ale aj nočné adorácie mali svoju moc a silu a boli požehnaním pre adorujúcich.

Za tieto požehnané dni ďakujeme predovšetkým Pánu Bohu a Panne Márií, ktorá si nás prizvala, aby sme na JEJ príhovor otvárali svoje srdcia Duchu Svätému, aby ich mohol pretvárať.

Denne sme sa zasväcovali JEJ Nepoškvrnenému Srdcu, aby mohla vstúpiť a vykonať svoje  materské poslanie – viesť nás k svojmu Synovi.

 

            Modlitby vo Večeradlách prinášajú veľké milosti nie len tým, ktorí sa modlia, ale aj tým za ktorých sa modlia. Aj naše modlitby prúdili za celú našu diecézu. Na úmysly otca biskupa, duchovných otcov jednotlivých farností.

Za tieto uskutočnené DC ďakujeme Vdp. Dušanovi Mončekovi a pani Marte Uchalovej z Inštitútu Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, ktorá je svetielkom našich DC a spolu s Diankou  a Majkou svojim spevom a hudbou pozdvihli naše duše k veľkej oslave BOHA.

 

            Ďakujeme aj našim duchovným otcom oboch farností aj farnosti Holiša, ktorí vysluhovali sviatosť zmierenia všetkým zúčastneným.

Posledný deň sme vytvorili krásne spoločenstvo s duchovnými otcami, sestričkami pôsobiacich v našej farnosti a nami zúčastnenými.

Ďakujeme aj celému kolektívu hotela Pelikán, ktorí nám umožnili uskutočniť DC a starali sa o nás s trpezlivosťou a láskou.

 

            Duchovne naplnení a povzbudení sme sa rozchádzali domov s nádejou, že sa opäť stretneme.

 

Elena Gubániová, Lučenec

 

Fotografie vo FOTOGALÉRII (klikni na obrázok):

 

Fotogaléria - DC 2019 Lučenec Pelikán

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist