Farnosť Lučenec

Diakonska vysviacka v BB

 


Diakonskavysviacka v BB

 

Sobota 15. jún 2019. Slnečné ráno, prosíme a očakávame požehnaný deň. Autobusom odchádzame do Banskej Bystrice, kde sa vo Farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie koná vysviacka diakonov Banskobystrickej diecézy otcom biskupom Vladimírom Chovancom. V okolí kostola vnímame okrem vyššieho počtu ľudí i zvýšený pohyb pánov v kňazskom oblečení. Okolo nich pozorujeme štyroch mladých mužov, ktorí práve dnes prijmú najnižší stupeň kňazstva – diakona. Harmónia, rozžiarené tváre, dôstojná radostná atmosféra nastolená a ovládnutá Duchom Svätým v prekrásnom božom chráme vyžarovala zo všetkých prítomných na slávnosti diakonskej vysviacky. Z mladých mužov – laikov - ich záväzok života v celibáte a modlitby breviáru, sľub poslušnosti, vkladanie rúk, konsekračná modlitba, bozk pokoja od biskupa urobí mladých klerikov. K nim prináleží i bohoslovec Martin Mičko, ktorého sme vídavali často pri oltári i v našom farskom kostole v Lučenci. Službu diakona bude vykonávať v Banskej Bystrici. Vyprosujme pre neho dary a plody Ducha Svätého. Nech ho Pán sprevádza a ochraňuje na jeho cestách: Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um! Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky. (Prísl 3, 5-6)

 

          Vďaka Pánovi za nových diakonov. Zamyslíme sa nad slabým záujmom chlapcov o duchovné povolania. Podľa otca biskupa zmeniť tento stav môžeme i my všetci intenzívnou vrúcnou modlitbou za nové kňazské povolania, lebo Pán povedal: Proste a dostanete.

Martin dovidenia na kňazskej vysviacke. Tento deň bol teda naozaj požehnaný.

Marián Krupa

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist