Farnosť Lučenec

Národný pochod za život

Národný pochod za život

 

       22.september, nedeľné tmavé ráno málinko chladnejšie ale o to krajší celý deň, čakáme pred našou farou Lučenec – mesto na autobus, ktorým sa spolu s farníkmi Rimavskej Soboty, Jesenského, Divína a Vidinej odvezieme na Národný pochod za život do Bratislavy.

Dátumom sme tesne pred začínajúcim jesenným obdobím, ktoré nás niekedy napĺňa smútkom za končiacim sa letom. Tento smútok sa účastníkom Národného pochodu za život zmenil na radosť. Radosť zo života.

 

       Hlavný program Pochodu začíname sv. omšou v halách Incheby. Hlavný celebrant Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita, slávnostný kazateľ Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. Ten vyzval účastníkov na pochod povzbudením „SLOVENSKO DO TOHO!“ Pochodujme za najmenších z nás, za ochranu ľudského života od počatia až po prirodzenú smrť!

Po sv. omši prechádzame do priestoru zhromaždenia pochodu na Námestie slobody.

Vidíme a cítime okolo nás lásku, život, radosť, šťastie a pokoj účastníkov pochodu skrátka „Kultúru života“.

 

       Najmenší pochodujúci cítiaci sa bezpečne v mamičkiných bruškách, „starší“ spokojne oddychujúci v kočíkoch obklopených rodičmi, starými rodičmi, staršími súrodencami i všetkými účastníkmi pochodu, vidíme aj malých „mazákov“ (slang účastníkov vojenskej služby) škôlkárov pobehujúcich, hrajúcich sa, oddychujúcich na trávnikoch Námestia slobody v blízkosti Úradu vlády objatého nefalšovanou detskou radosťou, spontánnosťou, bezstarostnosťou, úprimnými odzbrojujúcimi pohľadmi, smiechom a štebotom najmenších, ktorí mali to šťastie, že neboli odvrhnutí a zničení svojimi najbližšími ešte pred narodením.

       (Položme si otázku: Nemáme i my podiel svojou nečinnosťou, nezáujmom, ľahostajnosťou na vyhubení 1,5 mil. detí u nás od vykonávania zákona o potratoch – o umelom prerušení tehotenstva?)!

       Najväčšou odmenou pre všetkých účastníkov pochodu bol v očkách maličkých zračiaci sa obdiv nad množstvom nadšených ľudí okolo nich, členov víťazného tímu Pána Ježiša Krista.

 

       Nezabúdajme na BOŽIE SLOVO! Matúš 25:35-40: »Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.«

 

 Marián Krúpa

 

Pochod_ZZ_01.jpg Pochod_ZZ_02.jpg

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist