Farnosť Lučenec

Mimoriadny misijný mesiac október 2019

 

         V októbri 2019 pozýva Svätý Otec František všetkých pokrstených kresťanov na slávenie Mimoriadneho misijného mesiaca s heslom: "Pokrstení a poslaní". Vyzýva nás, aby sme kreatívnym a novým spôsobom priniesli tému misie medzi ľudí.Podnetom k vyhláseniu mimoriadneho misijného mesiaca je 100 rokov od vydania encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum illud z 30. 11. 2019, ktorá rozpráva o činnosti misionárov vo svete. Pápež František pripomína výzvu Benedikta XV. spred sto rokov, ktorá nestráca na aktuálnosti ani dnes, že Cirkev a jej misie potrebujú mužov a ženy, ktorí „vynikajú horlivosťou a svätosťou“.
„Kto káže o Bohu, nech je Božím človekom,“ napísal Benedikt XV. v encyklike Maximum illud z roku 1919. Viera je posilnená, keď je daná iným.
 Každý pokrstený je zároveň poslaný oznamovať radostnú zvesť o vykúpení.


V našom chráme sa v októbri na konci modlitby ruženca budeme modliť modlitbu na tento misijný mesiac, ktorú vydal Svätý Otec František. Nájdete ju, ako aj všetky ďalšie informácie o

Mimoriadnom misijnom mesiaci október 2019 na stránke www.misijnediela.sk. Zároveň Vám ponúkame rozjímania na každý deň mesiaca od misionárov Verbistov.

 Vyprosujem požehnaný čas tohto mesiaca prežitý s úžitkom tela i duše pre každého z nás.
Slavomír Marko, adm.
 
MMM- úvahy na celý mesiac október
 
 
 
 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist