Farnosť Lučenec

Október, mesiac úcty k starším

          V tomto mesiaci úcty k starším sme pripravili dve podujatia aj pre starších ľudí našej farnosti. V pondelok 14. 10. o 15:30 hod. na Farskom úrade prednáška na tému: Ako sa nestať obeťoutrestných činov. 

 

Ako sa nestať obeťou trestných činov

 

         A v piatok 25. 10. 2019 výlet s kúpaním do Egru, sv. omšou a prehliadkou mesta. Viac informácií na priložených plagátoch.

 

Demjen - Eger

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist