Farnosť Lučenec

Milión detí sa modlí ruženec


           V piatok 18. októbra sa aj naša farnosť zapojila do celosvetovej modlitebnej iniciatívy Milión detí sa modlí ruženec - a to konkrétne v Cirkevnej základnej škole sv. Jána Bosca i v našom kostole Navštívenia Panny Márie, kde sa od 09:00 hod. stretli pod vedením katechétu Jozefa Jurigu žiaci z Gymnázia B.S.Timravy a ZŠ M.R.Štefánika, aby sa spoločne pomodlili ruženec svetla za pokoj a mier vo svete a chudobných ľudí.


        Žiakom na úvod privítal a duchovným príhovorom vysvetlil zmysel modlitby ruženca správca farnosti vdp. Slavomír Marko.Nebeský Otče, keď tvoj Syn, náš Pán Ježiš Kristus,
vstal z mŕtvych, odovzdal svojím učeníkom dôležité poslanie:
"Choďte teda a robte mi učeníkov z ľudí všetkých národov."
                                                                                               pápež FrantišekCirkev plní svoje misijné poslanie vo svete,
viera v Ježiša Krista nám umožňuje hľadieť na svet Božími očami a srdcom,
aby sme všetky veci videli v správnej perspektíve.
Misijné poslanie sa nás osobne dotýka- krstom sme sa stalí aj mi misionármi.
Každý z nás sme takou misiou vo svete tam kde nás Boh posiela šíriť lásku a pokoj.  


                                                   Mgr. Jozef Juriga

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist