Farnosť Lučenec

Sviatosť birmovania v našej farnosti

 

          V sobotu 09. novembra prežívala naša farnosť Lučnec - mesto slávnosť udelenia sviatosti birmovania 38 mladým ľuďom. Televízia Lux pripravila krátku reportáž, ktorú Vám prinášame. Nech Boh žehná našim birmovancom a ich rodinám.

 

 

Zdroj: www.tvlux.sk

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist