Farnosť Lučenec

Zhodnotenie miništrantskej služby za rok 2019.

 

Začiatkom tohto roka sme vyhodnotili službu miništrantov našej farnosti za rok 2019. Naši miništranti si počas roka v sakristii zapisujú každú sv. omšu, pri ktorej slúžili Ježišovi pri najsvätejšej obete svätej omše. A ako to dopadlo minulý rok? To nám prezradí nasledujúca tabuľka:

 

1.  Richard Kojnok  : 343 svätých omší

2.  Marek Kružliak : 64 svätých omší

3.  Martin Pocklan : 54 svätých omší

3.  Matúš Kružliak : 54 svätých omší

5.  Peter Kapičák : 44 svätých omší

6.  Tomáš Gelhoš : 40 svätých omší

7.  Matúš Vaculčiak : 37 svätých omší

8.  Matúš Pocklan : 35 svätých omší

9.  Marco Števove : 28 svätých omší

10. Jakub Varga : 25 svätých omší

11. Šimon Peter Kamenský : 23 svätých omší

11. Jakub Farkaš : 23 svätých omší

13. Samko Kružliak : 12 svätých omší

14. Pavol Švidraň : 11 svätých omší

15. Nikolas Gondáš : 5 svätých omší

16. Jurko Bozo :  2 sväté omše

17. Jozef Tuhársky : 1 svätá omša

17. Michal Jackuliak: 1 svätá omša

 

         Vyslovujem všetkým miništrantom srdečné Pán Boh zaplať za ich službu v našej farnosti a zároveň pozývam aj ostatných chlapcov, aby sa nebáli prísť miništrovať. Rad ich uvítam.

                                                                   Slavomír Marko, adm.

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist