Farnosť Lučenec

Celoslovenské stretko

františkánov - terciárov

Staré Hory 12. júla 2014

 

 

       Dňa 12. júla 2014 sa uskutočnilo stretnutie všetkých členov OFS - Ordo franciscanus seacularis resp - členov  františkánskeho SVETSKÉHO rádu - resp. františkánskych terciárov - zo Slovenska , ktorého sa zúčasnili aj naši terciári z Lučenca...

***********************

     Slnečné lúče sa pomaly predierali cez roztrúsené oblaky... K nášmu farskému kostolu prichádzali ľudia zo všetkých strán mesta... terciári sa schádzali. Objatia, uvítania, smiech... pán farár medzi nami. Nastupujeme do autobusu a dostávame požehnanie na cestu. Svätý Krištof ide s nami. Púť sa začína modlitbou sv ruženca. A  krajina sa už mihá za oblokmi autobusu... Cieľ nás našiel za hodinku a pol.

Staré Hory boli úžasné vo svojej kráse a pripravené na svojich pútnikov.

 

    Dnes prichádzali františkánski terciári z celého Slovenska, aby tu spoločne strávili deň v modlitbe, slávení svätej omše, adorácii, zdieľaní sa a návštevou STUDNIĆKY.

    Tu sme osobitným spôsobom pozdravili našu Nebeskú Matku Máriu – na ktorej orodovanie u svojho Syna sa udialo veľa zázrakov. O tom svedčia i votívne tabule v areály Studničky...

 

     Deň – naplnení Božou Láskou, františkánskou radosťou a vďakou nášmu Otcovi za tento požehnaný čas – sa skončil. Domov sme si priniesli v našich srdciach „duchovnú  bombu milostí“, ktoré budeme teraz rozsievať medzi ľudí nášho mesta... každodenná BOHOSLUŽBA v nás a cez nás pokračuje.... Naša vďaka patrí Nebeskému Otcovi... Pokoj a dobro !

 

Mária Mistriková - Vasileva

 

Stretnutie terciárov Staré Hory


Viac obrázkov vo fotogalérií...

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist