Farnosť Lučenec

Dôležitý hlas našich pastierov - otcov biskupov

 

          Od 1. januára 2021 je na Slovensku úplne znemožnená účasť na verejných bohoslužbách. Duchovná blízkosť kňazov svojim veriacim sa pre verejných predstaviteľov stala zbytočnosťou. Ľudia si môžu v súlade s vyhláškou o výnimkách vybaviť veci po rôznych úradoch, zájsť do opravovne bicyklov, okuliarov, autoservisov a najnovšie na otvorené tržnice. Do chrámov za účelom sv. spovede, sv. prijímania alebo na farský úrad na duchovný rozhovor s kňazom pri rešpektovaní rovnakých hygienických predpisov ako pre iné úrady, nie je možné ani len v obmedzenom spôsobe. Vítame a plne podporujeme vyjadrenie predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského, ktorý v mene všetkých otcov biskupov na to upozorňuje vo svojom liste. Prečítajte si ho môžete v nasledovnom linku:

 

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210326027

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist