Farnosť Lučenec

Možnosť prijať individuálne sviatosti

 

 

Od 01. 04. 2021 je možné individuálne za účelom modlitby navštíviť náš kostol, ktorý je otvorený po mrežu od 07:00 hod. do 18:00 hod.

 

V čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. bude kostol otvorený pre súkromnú modlitbu a my, kňazi, budeme k dispozícii v našom kostole k svätej spovedi a svätému prijímaniu, ktoré budeme rozdávať na požiadanie.

 

Kto by chcel prijať sv. spoveď a sv. prijímanie v inom čase, môže sa nám telefonicky nahlásiť:
Slavomír Marko, adm.: 0905 459 332  ;   
Peter Manko, kaplán: 0917 390 554

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Katolícke parte

Katolícke parte

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist