Farnosť Lučenec

Na bicykli za život v Lučenci

 

         7. júl 2021. Naša farnosť, naše mesto sa stáva etapovým mestom 25. ročníka prázdninovej pro-life akcie „NA BICYKLI ZA ŹIVOT“ z Kráľovského Chlmca do Bratislavy. Za život počatých, ešte nenarodených detí, ktoré zomierajú dôsledkom potratov. Akcia začína slávením raňajšej svätej omše v Kostole navštívenia Panny Márie na úmysel: Za odpustenie hriechov potratov v našej farnosti. Celebruje ju vdp. Dušan Škurla – duchovná služba. Účasť veriacich je očividne vyššia ako v obyčajný deň. Úvaha celebranta nad dnešným čítaním z Knihy Genesis o Jozefovi Egyptskom a jeho bratoch v čase hladu nás nenechá na pokoji pri pomyslení, ako sa otočila situácia a vzájomné postavenie bratov a Jozefa. Najskôr ho chceli bratia zabiť, zbaviť sa ho, potom ho predali do otroctva. Teraz však stoja pred ním - nespoznaným a prosia ho o jedlo – obilie, ktoré nakoniec od neho dostanú. Ktovie, čo by bolo, keby ho bratia vtedy dávno zabili? Už by im nemohol pomôcť. Aktuálne sú ich pozície vymenené, naplnené biblickým: „Tak budú poslední prvými a prví poslednými" (Mt 20,16). Zamyslime sa nad tým, koľko zmarených nenarodených životov mohlo pomôcť a robiť radosť nám, keby sme ich ochránili a dali šancu žiť. Každý človek potrebuje ochranu a úctu nie podľa veku, veľkosti, pohlavia, postavenia, rasy, vzhľadu..., ale preto, že je ČLOVEK.

 

            Po ukončení svätej omše nasleduje peší presun cez mesto k nemocnici. Náš pochod púta pozornosť chodcov i vodičov hlasnou modlitbou sv. ruženca i neseným plagátmi vyzdvihujúcimi život ako boží dar a rozdávaním letákov propagujúcich akciu. Pred nemocnicou pokračujeme modlitbou Krížovej cesty. Všímame si okolo idúcich ľudí, úprimné zvedavé pohľady detí, plné otázok i ľahostajné pohľady dospelých. Po rozpustení zhromaždenia odchádzame domov. Pelotón kultúry života Na bicykli za život čakajú ďalšie etapové mestá. Šťastnú cestu do cieľa - do bezpotratového Slovenska i celého sveta, plného radostných detí, ich rodičov naplnených darmi a ovocím Ducha Svätého. Podporiť myšlienky pro-life môžeme účasťou na modlitbách „9 mesiacov za život“ od 25.3.2021 do 25.12.2021 pred nemocnicou (info na webovej stránke fary) i modlitbou osobnou vyprosiť ukončenie vykonávania potratov, zmenu rozhodnutia matiek, rodičov na podstúpenie potratu na zachovanie života počatých detí v našej farnosti, meste, na Slovensku i v celom vesmíre.

            Aby sme nezabudli - otvorené záverečné zamyslenie pre nás všetkých:

MEMENTO MORI!

Nevyrušuje nás niečo?

 

                                                                                                                                  MAKA

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Katolícke parte

Katolícke parte

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist