Farnosť Lučenec

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

 


Povzbudzujem ľudí dobrej vôle našej farnosti k zapojeniu sa do tohto diela dobrých skutkov pre seniorov

Slavomír Marko admin.

 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Katolícke parte

Katolícke parte

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist