Farnosť Lučenec

Koledovanie Dobrá novina 2021

 

          Aj tento rok prebieha vo farnostiach Slovenska už 27. ročník Dobrej noviny, teda koledovania detí vo Vianočnom období. Žiaľ ani tento rok nedovoľuje pandemická situácia chodiť koledovať osobne do domov a bytov, preto sme s deťmi pripravili krátky program koledovania a zavinšovali ľuďom prítomným na sv. omšiach 24. a 25. decembra. Môžete si ho vypočuť v priloženom videu.

 

         Finančný výťažok z tohtoročného koledovania podporí drobné podnikanie desiatok farských skupín na východe Ugandy i iných štátov Afriky. Viac informácií nájdete na www.dobranovina.sk a v Dobrých novinách Dobrej noviny v našom kostole, ktoré si môžete vziať zadarmo.
Tento rok sme v našej farnosti vykoledovali 702, 50 Eur. Všetkým darcom úprimné Pán Boh zaplať.
 
 
        Samozrejme sa chcem poďakovať aj všetkým deťom, ktoré sa zapojili do koledovania, aj ich rodičom za spoluprácu a obetavosť.
Kto by chcel z našej farnosti ešte prispieť na tento úmysel, môže tak urobiť v najbližších dňoch prevodom na účet Dobrej noviny SK77 1100 0000 0029 4045 7894 (do poznámky uveďte, prosím, svoj email alebo korešpondenčnú adresu).

Slavomír Marko, farár

 

 

Tento rok koledujeme  pre africkú krajinu Uganda .

Viac informácii nájdete www.dobranovina.sk.

 

 

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Katolícke parte

Katolícke parte

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist