Farnosť Lučenec

Celoslovenská potravinová zbierka potravín v TESCU

 

          Farská katolícka charita ďakuje všetkým dobrovoľníkom a mladým animátorom, ktorí sa v dňoch 16. – 18. 12. 2021 zapojili do celoslovenskej potravinovej zbierky v TESCU Lučenec. Vyzbieralo sa 1.167 kg potravín a hygienických potrieb. Časť z tejto zbierky bola už pred Vianočnými sviatkami distribuovaná do 45 rodín. Obdarovali sme viacpočetné rodiny, rodiny s postihnutými deťmi, matky, ktoré sa sami starajú o deti a osamelých dôchodcov. Ďalšia časť z týchto potravín poslúži do konca marca na varenie polievok pre ľudí bez domova, ktorú vydávame v nocľahárni a vo sviatok a nedele im z týchto potravín pripravujeme potravinový balíček. Zostávajúce potraviny sa budú ešte rozdávať v priebehu januára.

 

         Úprimne Pán Boh zaplať patrí aj naším stálym sponzorom vianočnej kapustnice - p. Slocíkovi a p. Drugdovi, za dodanie mäsových výrobkov pre varenie vianočnej kapustnice ľuďom v hmotnej núdzi.

 

         Poďakovanie patrí všetkým Lučenčanom, ktorí podporili túto zbierku potravín a tak spríjemnili vianočné sviatky svojou štedrosťou  núdznym rodinám, deťom, seniorom a ľuďom bez domova.

 

           Ďakujeme aj zamestnancom obchodného reťazca Tesco za ich pomoc a veľkú ústretovosť.

                    Daniela Nagyová

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Katolícke parte

Katolícke parte

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist