Farnosť Lučenec

Modlitba Večeradla na slávnosť Zvestovanie Pána


V piatok 25. marca 1984 bolo zasvätenie celého sveta Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie vtedajším pápežom Jánom Pavlom II. O 38 rokov neskôr, v ten istý deň, pápež František zasvätil Panne Márii Ukrajinu a Rusko.


V piatok 25. marca 2022, na slávnosť Zvestovanie Pána, sme sa v spojení s mnohými farnosťami na Slovensku pomodlili v našej farnosti v Lučenci pred kostolom Navštívenia Panny Márie Večeradlo a prosili sme na úmysly: za víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie vo svete, za ochranu života od počatia, za pokoj na Ukrajine, za zastavenie pandémie, za zastavenie vojny a každého zla tejto doby.


Srdečné Pán Boh zaplať všetkým, ktorí prispeli k zorganizovaniu tejto modlitby.

Viera Bílková

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Katolícke parte

Katolícke parte

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist