Farnosť Lučenec

Duchovná obnova mužov v Škutovkách

 

Škutovky

 

           Od piatka 19. do nedele  21. septembra 2014 sa nás 9 chlapov z Lučenca stretlo na mužskej duchovnej obnove v rekreačnom zariadení Škutovky pri Liptovskej Osade. Spolu nás tam bolo okolo 80 chlapov z celého Slovenska. Organizátorom podujatia bol Janko Balažia, dvaja kňazi a tiež hlavná prednášajúca Andrejka Ábelovská z Lozorna. Téma obnovy: „Hriechy proti láske a kontemplatívne myslenie.“ Po tradične vzájomnom predstavení sa  nasledovala svätá omša a dobrovoľná nočná adorácia pred Sviatosťou oltárnou. Počas celej duchovnej obnovy bola možnosť prijatia sviatosti pokánia alebo rozhovoru s duchovným, čo bolo hojne využívané. Kňazi na záver priznali, že to bola pre nich riadna fuška, ale i radosť.

 

          V hlavnej téme o kontemplatívnom myslení sme si  plnšie uvedomili, čo v nás zanechal  prvotný Adamov hriech. Myseľ, duša a telo prvých ľudí v raji tvorili prirodzenú a hlbokú jednotu prameniacu v  Božej jednote a v Jeho reálnej prítomnosti v ich živote. Žiaľ, prvotný hriech spôsobil nielen známe dôsledky ako stratu Božej prítomnosti, náklonnosť na hriech, námahu, no nakoniec aj smrť tela. Dôsledkom prvého hriechu je aj naše „rozpoltenie mysle“ známe pod psychologickým vyjadrením „dualistické myslenie“. Uvedomili sme si, že častý problém nás chlapov je prílišné zacielenie a spoliehanie sa na vlastný rozum, vlastné sily a plány. V nich sme zabudli a často zabúdame nechať miesto Bohu a Jeho Prozreteľnosti. Bez každodenného spoľahnutia sa na Boha v modlitbe sú naše plány zbytočné a márne. Kľúčom k nájdeniu pôvodnej jednoty je naše zakotvenie v Bohu prostredníctvom  každodennej, hlavne rannej modlitby a odovzdania dňa Bohu. Tiež pripomínanie si Boha  v strelných modlitbách počas dňa, samozrejme čítanie Božieho slova a Sviatostný život.

 

          Tieto veci nie sú nové a nám kresťanom sú notoricky známe. Napriek tomu ich zopakovanie si spôsobilo v mnohých chlapoch zmenu, ktorú pri záverečnom nedeľnom spoločnom zdieľaní dosť často sprevádzal plač. Keď nad sebou plačú chlapi, je to dôkaz o ich vnútornej premene, uvedomení si vlastných zlyhaní a snaha o nápravu. To bol aj hlavný zmysel tejto obnovy, ktorá bola naozaj po všetkých stránkach vydarená.

                                                                                                                      Štefan Šprlák

Fotografie si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist