Farská charita Lučenec

 

„ Snažíme sa, aby  ľudské srdcia boli otvorené - aby bolo blízko človeka človeku.

 

Kde nás nájdete:

Ulica dr. Herza, Lučenec

tel.: +421484331034

 

Viac info nájdete na: http://www.charita.sk/

 

História

Farská charita vznikla v roku 2003 ako pomoc správcu farnosti Vsdp. Gabriela Rákaia.

 

Zameranie činnosti Farskej charity

Hlavná činnosť

• sociálna pomoc

• opatrovanie

• poradenstvo

• materiálna pomoc v núdzi

• duchovná pomoc

• systémová práca

 

Iné aktivity

• organizovanie zájazdov – pútí

• výlety pre deti

• zbierky materiálu na misie

• výroba diek do Lúrd

• jednorazové akcie na sviatky

• knižnica

 

Službu poskytujeme :

• mnohopočetným rodinám

• maloletým deťom

• bezdomovcom

• chorým a starým osobám

• chorým v hospici a nemocnici

• nezamestnaným

 

To si vyžaduje pomoc a sponzorov:

Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali v doterajšej našej dobrovoľníckej práci a vyprosujeme, aby ich štedrosť a štedrosť ďalších dobrodincov pretrvávala naďalej.

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Katolícke parte

Katolícke parte

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist