Farské oznamy 2018 - 50.týždeň

 

Farské oznamy

Farské oznamy

Farské oznamy

Farské oznamy

 

Oznamy v  PDF

 

 

Farský kostol Navštívenia Panny Márie

  

Pondelok 07:00 -S   17:00 - S 18:00 - M  
Utorok 06:00 -S   17:00 - S 18:00 - M  
Streda 07:00 -S   17:00 - S 18:00 - M  
Štvrtok 07:00 -S 
17:00 - M 18:00 - S  
Piatok  06:00 -S   17:00 - M 18:00 - S  
Sobota 07:00 -S   17:00 - M 18:00 - S  
Nedeľa 07:30 -S 08:45 - M 10:00 - S 18:00 - L  

Vysvetlivky: S - po slovensky, M - po maďarsky,L-po latinsky, CŠ - pre cirkevnú školu, R - Ruženec (Fatimská sobota)

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přesný čas

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist