FRANIŠKÁNSKY  SVETSKÝ  RÁD

 

      Františkánsky svetský rád je bratské spoločenstvo, ktorého členovia, nabádaní Duchom Svätým, sa sľubom zaväzujú žiť podľa evanjelia spôsobom sv. Františka v ich laickom stave, zachovávajúc Regulu schválenú Cirkvou. Františkánsky svetský rád /OFS/ je otvorený pre veriacich každého stavu - slobodných, manželov i vdovcov.

Podrobnejšie informácie na stránke rádu:   www.assisi.sk

 

Františkáni v Lučenci

 

Slovenská skupina

kontaktná osoba:  Božena IGLAROVÁ     tel.č.: 4320917

Stretnutia členov:

Kedy:   každý 1. a 3. pondelok v mesiaci  o 16:30 hodine. 

Kde:     Rímskokatolícky úrad v Lučenci

 

Maďarská skupina

kontaktná osoba: Agnesa LADOSOVÁ     tel.č.: 4330916

Stretnutia členov:

Kedy:   každý 1. a 3. utorok v mesiaci  o 16:30 hodine 

Kde:     Rímskokatolícky úrad v Lučenci

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Katolícke parte

Katolícke parte

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist