Liturgické spoločenstvo

 

Na základe Vašich odpovedí z ankety pre lektorov sme sa rozhodli nasledovne:

keďže viac ako polovica lektorov našej farnosti sa do ankety nezapojila, stretnutia lektorov budú 2x v roku a to v januári a júni 2020. Stretnutia sú povinné pre všetkých lektorov, preto Vám ich oznamujeme v dostatočnom predstihu.

 

Pre tých, ktorí majú záujem o pravidelné vzdelávanie pripravujeme  liturgické spoločenstvo, ktoré bude bývať raz v mesiaci v stredu po večernej sv. omši. Najbližšie stretnutie bude 18.9. Podrobnosti ako aj témy na celý rok budú zverejnené na nástenke i na webových stránkach farnosti.

 

Na liturgické spoločenstvo ste pozvaní všetci nielen lektori.

 

LS plagát

LS termíny

 

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist