SVIATOSŤ  EUCHARISTIE

eucharistia

 

 

Sviatosť Eucharistie možno prijať počas každej svätej omše, keď máme čistú dušu t.z. nespáchali sme žiaden ťažký hriech. Počas dňa môžeme Eucharistiu prijať dva razy.

Slávnosť Prvého svätého prijímania - viac info v samostatnej sekcii (vpravo hore)

V našej farnosti majú možnosť prvýkrát pristúpiť k sv. prijímaniu pokrstené deti od druhého ročníka ZŠ, a to zvyčajne v máji po absolvovaní prípravy. Príprava prebieha predovšetkým spoločne s rodičmi v rodine, na fare i v škole na hodinách náboženstva.  Detská sv. omša pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov je vo farskom kostole každý utorok o 17:00 hod.

Pokrstené deti od 4. po 9. ročník ZŠ sa môžu prihlásiť na 1. sv. prijímanie u katechétov v škole, alebo u kňaza, ktorý im povie bližšie informácie.

Pokrstení stredoškoláci a starší sa k prijatiu prvého sv. prijímania môžu u kňazov vo farnosti prihlásiť osobne. Po absolvovaní prípravy (spoločnej alebo súkromnej) pristúpia k prvému sv. prijímaniu podľa dohody.

 

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Katolícke parte

Katolícke parte

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist