SVIATOSŤ KRSTU

Krst

 

 

  • Vysluhujeme v 2. a 4. sobotu alebo v nedeľu v mesiaci o 11.00 hod. 

Zápis na krst treba urobiť najmenej 2 týždne pred termínom krstu.

  • Predkrstná náuka sa konáje v piatok o 15,30 hod. pred krstom na farskom úrade. Zúčastňujú sa na nej rodičia spolu s krstnými rodičmi.
  • O krst žiada jeden z rodičov dieťaťa na farskom úrade.
  • Podmienky pre krstných rodičov:

Krstným rodičom môže byť:

katolík, ktorý prijal sviatosť birmovania, má najmenej 16 rokov, žije príkladným  kresťanským životom a pristupuje k sviatostiam (sv. pokánia a eucharistie). Ak je ženatý/vydatá, tak má sviatostné manželstvo (uzavreté „v kostole“).

Vo všeobecnosti stačí ku krstu jeden krstný rodič

Krstní rodičia - aspoň 1 krstný rodič musí byť rímskokatolík praktizujúci vieru!!!

  • Na krst je potrebná krstná svieca a krstná košieľka. Odporúča sa mať na nej vyšité, alebo vypísané meno dieťaťa, dátum jeho narodenia a dátum krstu.

 

Čo je to krst?

     Krst je prvá a najpotrebnejšia sviatosť. V nej Pán Boh očisťuje našu dušu od dedičného hriechu a posväcuje ju. Zaodieva nás do posväcujúcej milosti. Krstom sa stávame Božími deťmi, kresťanmi katolíkmi, členmi Cirkvi a dedičmi Božieho kráľovstva. Pokrstený dostáva právo používať sviatosti na posväcovanie svojej duše, plne sa zúčastňovať na živote Cirkvi, pestovať v sebe život milosti a duchovného rastu a tak zabezpečiť spásu pre svoju dušu.

     Telesným narodením dostávame prirodzený život. Pokrstením sa duchovne rodíme pre nadprirodzený život, čiže pre nebo. Vyplýva to zo slov Pána Ježiša, ktoré povedal Nikodémovi: „Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.“ (Jn 3, 5)

     Krst je pre nás akoby vstupnou bránou do rodiny Božích detí, do života nie podľa tela, ale podľa ducha. Tí, čo prijali krst, stali sa kresťanmi. Majú podľa želania Ježiš Krista byť kvasom, prispievať k zlepšeniu života a medziľudských vzťahov. Majú byť tiež soľou, ktorá dá tejto zemi novú chuť. Svojím životom majú tak svietiť, aby ľudia videli ich dobré skutky a nadchli sa pre vieru, lásku a oslavu Boha.

přesný čas

Nemocnica-kaplnka

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Katolícke parte

Katolícke parte

 

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist