SVIATOSŤ  ZMIERENIA

 

 

 

  • Sviatosť zmierenia vysluhujeme počas týždňa pred sv. omšami na požiadania
  • Počas prvopiatkového týždňa spovedáme ráno od 6,00 do 7,00 hod. a poobede od 16,00 do 18,00 hod.
  • Kedykoľvek na požiadania a po dohode s niektorým z kňazov.

 

Čo je to sviatosť zmierenia?

Odpustenie hriechov spáchaných po krste sa udeľuje v osobitnej sviatosti, ktorá sa nazýva sviatosťou zmierenia.

Sviatosť zmierenia ustanovil Pán Ježiš po svojom zmŕtvychvstaní. A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás." Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané." (Jn 20:21-23)

Sviatostným rozhrešením  kňaza  Boh udeľuje kajúcnikovi "odpustenie  a pokoj".

Hriech je porušenie Božieho zákona (10 Božích prikázaní) alebo konanie bez lásky.

Ťažký hriech je vedomé, dobrovoľné a v ťažkej veci porušenie Božieho zákona. Ľahký hriech je, keď jedna z týchto podmienok nie je úplná.

Návrat do spoločenstva s Bohom, ktoré sme stratili hriechom,  má pôvod v milosti Boha, ktorý je plný  milosrdenstva a starostlivý o spásu ľudí.

Cesta návratu k Bohu, ktorá sa nazýva obrátením a pokáním, zahŕňa v sebe bolesť a odpor  voči  spáchaným hriechom a pevné predsavzatie v budúcnosti  viac nehrešiť.

Sviatosť pokánia sa skladá spolu z troch úkonov kajúcnika a z rozhrešenia zo strany kňaza. Úkony kajúcnika sú: ľútosť, spoveď alebo vyznanie hriechov kňazovi, predsavzatie vykonať zadosťučinenie a skutky zadosťučinenia.

Ľútosť je bolesť duše nad spáchanými hriechmi. Kajúcnik nemôže vo sviatosti zmierenia úmyselne zatajiť žiaden ťažký hriech, inak po bola sviatosť zmierenia neplatná.

přesný čas

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

Farnosť Rúbanisko

Kostol Krista Kráľa

FPC "ANJEL"

FPC Anjel

 

 

 

Celodenné poklony

Poklony

 

 

9 mesiacov za život

9 mesiacov za život

1. Sväté prijímanie

Birmovka

JKS

JKS

Sväté písmo

SP

Obchod Mária

TOPlist