<

Vianočný koncert terchovskej muziky


V piatok 29. 12. 2023 o 17:00 hod. pozývam veriacich našej farnosti na vianočný koncert v podaní terchovskej muziky.
Cena vstupného je 5 Eur. Lístky je možné zakúpiť si v sakristii kostola pred alebo po sv. omšiach.
Viac informácií je na priloženom plagáte.

Farské oznamy
Koncert gregoriánskeho chorálu


Pri príležitosti liturgickej spomienky sv. Cecílie, patrónky hudobníkov (22. 11.), v nedeľu 19. novembra o 15:00 hod. Vás pozývam do nášho kostola v Lučenci - meste na koncert gregoriánskeho chorálu, ktoré zaspieva Schola cantorum z Katolíckej univerzity v Ružomberku pod vedením prodekana pre vedu a umenie, profesora Rastislava Adamka. Vstup je zadarmo.

Úplne odpustky pre duše v očistci

Úplne odpustky pre duše v očistci (Klikni na obrázok)

 

Rožňavská novéna


Tento rok sa konal už tretí ročník rožňavskej novény. V pondelok 23. 10. 2023 sme putovali do nášho biskupského mesta, aby sme sa zúčastnili duchovného programu spolu s otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom. Každý deň novény bol vyhradený jednému z deviatich dekanátov. Cestovali sme autobusom spolu s pútnikmi zo Starej Haliče a Lučenca - Rúbaniska. O 17:30 h. sme sa zúčastnili na modlitbe posvätného ruženca a o 18:00 h. bola slávnostná svätá omša. Celebroval otec biskup a kázal Vdp. Tomáš Székely, administrátor farnosti Lovinobaňa. Okrem nich bolo na svätej omši asi desať ďalších kňazov z dekanátu. Dekanát Dolný Novohrad tvoria farnosti: 1. Biskupice 2. Boľkovce 3. Divín 4. Dolná Strehová 5. Fiľakovo 6. Holiša 7. Lovinobaňa 8. Lučenec - mesto 9. Lučenec - Rúbanisko 10. Pleš 11. Podkriváň 12. Rapovce 13. Stará Halič 14. Stará Huta 15. Veľká nad Ipľom.

Fotogaléria (kliknuť na obrázok)

 

Emauzy - sv. omša 18:00 - Audio záznam Rádio Lumen
Rožňavská novéna 2023 - 8. deň Vysielané naživo 23. 10. 2023
- YouTube
Téma: Tajomstvo darov Ducha Svätého
Rožňavská novéna v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

10. Výročie postavenia kaplnky


V pondelok 14. augusta sme v Domove dôchodcov Harmónia na Tuhárskom námestí slávili svätú omšu pri príležitosti 10. výročia postavenia vonkajšej kaplnky Lurdskej Panny Márie v areály domova. Celebrantom a kazateľom bol vdp. Ľudovít Jurek.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa o kaplnku starajú počas roka, zvlášť pani Darinke Urbančokovej. Nech Vám to Pán odplatí.
Slavomír Marko, farár

Fotografie si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII (klikni na odkaz)