Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k voľbám do NR SR


Farské oznamy
10. Výročie postavenia kaplnky


V pondelok 14. augusta sme v Domove dôchodcov Harmónia na Tuhárskom námestí slávili svätú omšu pri príležitosti 10. výročia postavenia vonkajšej kaplnky Lurdskej Panny Márie v areály domova. Celebrantom a kazateľom bol vdp. Ľudovít Jurek.
Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa o kaplnku starajú počas roka, zvlášť pani Darinke Urbančokovej. Nech Vám to Pán odplatí.
Slavomír Marko, farár

Fotografie si môžete pozrieť vo FOTOGALÉRII (klikni na odkaz)